HET IS ZOVER!!

Begin 2021 is het zover, dan worden de appartementen opgeleverd, een spannende tijd zeker in coronatijd. Een opening zoals we die in gedachten hadden kan niet, maar zal zeker op een later tijdstip gaan plaatsvinden.

Het was een enerverend jaar voor onze stichting, ouders en aankomende huurders. Samenwerkingsovereenkomst met Fien Wonen getekend voor de realisatie van het wooncomplex aan de Rijnstraat met 10 appartementen en gemeenschappelijke ruimte en dakterras voor mensen met ASS. Bedankt Fien Wonen voor de fantastische samenwerking in de afgelopen jaren maar ook alvast voor de aankomende jaren. Zonder jullie was onze droom niet uitgekomen.

Vanaf januari op zoek gegaan naar sponsoren die ons woonconcept een warm hart toe dragen en het mogelijk maken dat de gemeenschappelijke ruimte en dakterras ingericht kunnen worden. Vele bedrijven in Hardinxveld hebben een donatie gegeven. Ook landelijk hebben we donaties ontvangen. Via doneeractie.nl hebben we ook van de plaatselijke bewoners giften ontvangen. Allemaal heel veel dank hiervoor!!

Verder zijn we op zoek gegaan naar een zorgorganisatie die onze “mannen ”willen gaan begeleiden bij het zelfstandig wonen. Onze keuze is gevallen op Eddee Samen. Bedankt Eddee Samen voor de fijne overleggen de afgelopen maanden en het vele werk dat jullie al voor ons verzet hebben.

Verder willen we Servanda bedanken voor het mogelijk maken dat we bij jullie al onze overleggen hebben kunnen voeren.

Angela v. Velden van Lint Woon en Welzijn is al jaren onze adviseur, die ons belangeloos ondersteunt en ondertussen onmisbaar voor ons bestuur is geworden. Heel veel dank!!!

Verder willen we nog een oproep doen:

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om s, avonds (tussen ong. 16.00 uur en 19.00 uur) een aantal uurtjes de “mannen” te ondersteunen bij het plannen/ ondernemen van activiteiten. Voor verdere inlichten kunt u contact opnemen met Stichting Place4Me.

Wij willen iedereen fijne feestdagen wensen en een mooi en vooral gezond 2021.

Fien Wonen onderzoekt transformatie kantoorpand

Veilig

“Onze eerste zorg is dat het pand volledig veilig wordt verklaard. We hebben een som geld gereserveerd om

alle constructieve maatregelen die nodig zijn, te kunnen uitvoeren. Hoewel op dit moment vanuit het Ministerie

van Infrastructuur en Milieu nog steeds geen duidelijkheid is gegeven over de nieuwe veiligheidseisen gaan wij

wel aan de slag”, vertelt Ter Borg en legt uit waarom: “Wij kijken op basis van de specifieke bouwtechnische

kenmerken van ons pand hoe wij de belasting van de vloeren optimaal kunnen verbeteren. Het is maar de vraag

of het Ministerie IL&T een algemene maatregel kan afkondigen. Elk gebouw is uniek, dus constructief zijn echt

specifieke oplossingen nodig.”


Place4Me

Fien Wonen voert met Stichting Place4Me gesprekken of het mogelijk is om 8 of 9 appartementen te realiseren

voor volwassenen met een stoornis in het autisme- spectrum. Daarvoor moet nagedacht worden over aan welke

specifieke eisen de woningen moeten voldoen om deze mensen kwalitatief goed en zelfstandig te huisvesten.

“Stichting Place4me is blij met de geboden kans van Fien Wonen om 8 of 9 zelfstandige appartementen te gaan

realiseren voor een enthousiaste groep mensen met een stoornis in het autisme-spectrum. Mensen met autisme

hebben vaak problemen met het aangaan of instandhouden van vriendschappen. Daarom wordt naast de

appartementen ook een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd waar activiteiten ondernomen kunnen worden

om deze gelijkgestemden samen te brengen en zo vereenzaming te voorkomen. Stichting Place4me ziet uit naar

een fijne samenwerking met Fien”, aldus Lia de Jong voorzitter van Place4me.

Fien Wonen hoopt voor het einde van dit jaar duidelijkheid vanuit het Ministerie van IL&T te krijgen. Het is de

bedoeling dat het onderzoek naar het programma van eisen voor het kantoor en de woningen ook klaar te

hebben. Dan kan het eerste concept ontwerp worden getekend. Dat ontwerp wordt uiteraard met direct

belanghebbenden en omwonenden besproken en waar nodig aangepast.

Tue, 23 October

HET IS ZOVER!!

Begin 2021 is het zover, dan worden de appartementen opgeleverd, een spannende tijd zeker in coronatijd. Een opening zoals we die in gedachten hadden kan niet, maar zal zeker op een later tijdstip gaan plaatsvinden.

Het was een enerverend jaar voor onze stichting, ouders en aankomende huurders. Samenwerkingsovereenkomst met Fien Wonen getekend voor de realisatie van het wooncomplex aan de Rijnstraat met 10 appartementen en gemeenschappelijke ruimte en dakterras voor mensen met ASS. Bedankt Fien Wonen voor de fantastische samenwerking in de afgelopen jaren maar ook alvast voor de aankomende jaren. Zonder jullie was onze droom niet uitgekomen.

Vanaf januari op zoek gegaan naar sponsoren die ons woonconcept een warm hart toe dragen en het mogelijk maken dat de gemeenschappelijke ruimte en dakterras ingericht kunnen worden. Vele bedrijven in Hardinxveld hebben een donatie gegeven. Ook landelijk hebben we donaties ontvangen. Via doneeractie.nl hebben we ook van de plaatselijke bewoners giften ontvangen. Allemaal heel veel dank hiervoor!!

Verder zijn we op zoek gegaan naar een zorgorganisatie die onze “mannen ”willen gaan begeleiden bij het zelfstandig wonen. Onze keuze is gevallen op Eddee Samen. Bedankt Eddee Samen voor de fijne overleggen de afgelopen maanden en het vele werk dat jullie al voor ons verzet hebben.

Verder willen we Servanda bedanken voor het mogelijk maken dat we bij jullie al onze overleggen hebben kunnen voeren.

Angela v. Velden van Lint Woon en Welzijn is al jaren onze adviseur, die ons belangeloos ondersteunt en ondertussen onmisbaar voor ons bestuur is geworden. Heel veel dank!!!

Verder willen we nog een oproep doen:

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om s, avonds (tussen ong. 16.00 uur en 19.00 uur) een aantal uurtjes de “mannen” te ondersteunen bij het plannen/ ondernemen van activiteiten. Voor verdere inlichten kunt u contact opnemen met Stichting Place4Me.

Wij willen iedereen fijne feestdagen wensen en een mooi en vooral gezond 2021.

Fien Wonen onderzoekt transformatie kantoorpand

Veilig

“Onze eerste zorg is dat het pand volledig veilig wordt verklaard. We hebben een som geld gereserveerd om

alle constructieve maatregelen die nodig zijn, te kunnen uitvoeren. Hoewel op dit moment vanuit het Ministerie

van Infrastructuur en Milieu nog steeds geen duidelijkheid is gegeven over de nieuwe veiligheidseisen gaan wij

wel aan de slag”, vertelt Ter Borg en legt uit waarom: “Wij kijken op basis van de specifieke bouwtechnische

kenmerken van ons pand hoe wij de belasting van de vloeren optimaal kunnen verbeteren. Het is maar de vraag

of het Ministerie IL&T een algemene maatregel kan afkondigen. Elk gebouw is uniek, dus constructief zijn echt

specifieke oplossingen nodig.”


Place4Me

Fien Wonen voert met Stichting Place4Me gesprekken of het mogelijk is om 8 of 9 appartementen te realiseren

voor volwassenen met een stoornis in het autisme- spectrum. Daarvoor moet nagedacht worden over aan welke

specifieke eisen de woningen moeten voldoen om deze mensen kwalitatief goed en zelfstandig te huisvesten.

“Stichting Place4me is blij met de geboden kans van Fien Wonen om 8 of 9 zelfstandige appartementen te gaan

realiseren voor een enthousiaste groep mensen met een stoornis in het autisme-spectrum. Mensen met autisme

hebben vaak problemen met het aangaan of instandhouden van vriendschappen. Daarom wordt naast de

appartementen ook een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd waar activiteiten ondernomen kunnen worden

om deze gelijkgestemden samen te brengen en zo vereenzaming te voorkomen. Stichting Place4me ziet uit naar

een fijne samenwerking met Fien”, aldus Lia de Jong voorzitter van Place4me.

Fien Wonen hoopt voor het einde van dit jaar duidelijkheid vanuit het Ministerie van IL&T te krijgen. Het is de

bedoeling dat het onderzoek naar het programma van eisen voor het kantoor en de woningen ook klaar te

hebben. Dan kan het eerste concept ontwerp worden getekend. Dat ontwerp wordt uiteraard met direct

belanghebbenden en omwonenden besproken en waar nodig aangepast.

Tue, 23 October