Doelstellingen


  • Het opzetten van een kleinschalig woonproject (10 appartementen + gemeenschappelijke ruimten) en in stand houden voor volwassenen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) in Hardinxveld-Giessendam en directe omgeving in samenwerking met wooncorporatie Fien wonen.
  • Het exploiteren van eerder genoemd project.
  • Het verzorgen van kwalitatief goede begeleiding waarbij WMO voor iedere bewoner noodzakelijk is bij aanvang wonen.
  • Bevorderen van integratie met de woonomgeving.
  • Het stimuleren van het aangaan van onderlinge contacten en gezamenlijke vrije tijdsbesteding.
  • Vergroten van het niveau van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners.