STICHTING

Stichting heeft ten doel om volwassenen in Hardinxveld - Giessendam en directe omgeving met ASS zelfstandig te laten gaan wonen in een wooncomplex met een eigen woning en met een klein beetje professionele begeleiding vanuit WMO in samenwerking met woningstichting Fien Wonen en gemeente een zogenaamd CPO project.


MISSIE

Uitgangspunt is de ontwikkeling van de toekomstige bewoners te stimuleren. Door gezamenlijk te gaan wonen is de sociale omgeving minder bedreigend en kan vereenzaming worden voorkomen. De woonlocatie moet voorzien in een omgeving, waarin naast de directe begeleiding en individuele aandacht, ook ruimte is voor onderling contact en gezamenlijke ontspanning.


Het gaat om permanent wonen en momenteel zit onze wachtlijst vol en behandelen wij geen nieuwe aanvragen.